www.kulesa.pl

O mnie

Marek Kulesa (ur. 1972 w Katowicach)

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej (1997) oraz studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1998), byłem i jestem uczestnikiem i wykładowcą licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, energetyki gminnej, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej. Od momentu powstania w 2003 rok jestem dyrektorem biura Towarzystwa Obrotu Energią - TOE (www.toe.pl) zrzeszającego spółki obrotu - sprzedające energię w Polsce, wcześniej od 1996 roku w ramach działalności konsultingowej prowadziłem liczne projekty energetyczne dla uczestników polskiego i unijnego rynku energii. W latach 2003 – 2006 byłem radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Jestem członkiem Towarzystwa Obrotu Energią - TOE (www.toe.pl) oraz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – PKEE (www.pkee.pl). Od 2008 roku jestem Członiem Zespołu ekspertów przy Instytucie Ekonomicznym NBP. Od października 2009 roku (moment powołania) do końca 2015 roku Członkiem (działającego przy Ministrze Gospodarki) Zespołu doradczego ds. zmian funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Od grudnia 2010 roku Członkiem (stanowiącego ciało doradcze dla Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku) Zespołu ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce. Uczestniczę także w licznych zespołach zadaniowych ds. zmian na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce. Z ramienia TOE (od 2003 roku) biorę udział w pracach dot. zmian ustawy - Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku o towarów i usług (VAT), ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, w pracach dot. nowego modelu rynku energii elektrycznej w Polsce oraz nowego Prawa energetycznego. Jestem autorem oraz współautorem ponad 180 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, spółek informatycznych, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.