Kontakt

Marek Kulesa
Towarzystwo Obrotu Energią
ul. Czackiego 7/9/11
00-043 Warszawa
tel.: +48 22 827 57 93
fax: +48 22 826 61 55
marek.kulesa@toe.pl
sprawy prywatne:
marek@kulesa.pl
+48 502 34 91 45
www.kulesa.pl